Huấn luyện viên Kanta đại diện của SSA xuất hiện trên TV !

Xin chào! !!

Chào mọi người.

Một ngày kia, cuộc phỏng vấn với huấn luyện viên Kanta, đại diện của SSA đã được phát sóng trên đài truyền hình quốc gia Việt Nam.

Có rất nhiều cuộc phỏng vấn như sự tuyệt vời của thể thao và con đường nên có của SSA, vì vậy hãy xem nó từ liên kết YouTube bên dưới!

Chúng tôi sẽ tiếp tục tích cực phổ biến văn hóa và giáo dục Nhật Bản thông qua thể thao và đóng góp cho một xã hội tươi sáng và thịnh vượng.

Hãy cùng trải qua một ngày vui vẻ với các bài học SSA!