NEW

17/03/2023
Tin tức
Thông tin học tập thực hành mùa xuân SSA

Xin chào!! 皆様、こんにちは。 Đây là Sakura Sports Academy, một học viện thể thao của Nhật Bản tại Hà Nội, Việt Nam. 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 Thông tin học tập thực hành mùa xuân SSA 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 Các bé đang có một kỳ nghỉ xuân […]