NEW

19/01/2023
Tin tức
Thất bại là một cơ hội học tập! ! ~Thất bại là chìa khóa của thành công~

Xin chào!! 皆様、こんにちは。 Đây là Sakura Sports Academy - Học viện thể thao của Nhật Bản tại Hà Nội, Việt Nam. 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 Thất bại là một cơ hội học tập! ! ~Thất bại là chìa khóa của thành công~ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 […]