01/09/2022
Tin tức

Đặt mục tiêu không thực tế mà bạn không thể tự mình đạt được ~ Hãy xóa bỏ giới hạn! ~

Xin chào!!

皆様、こんにちは。

Đây là Học viện Thể thao Sakura, một học viện thể thao Nhật Bản ở Hà Nội, Việt Nam.

Một kỳ nghỉ hè vui vẻ cho các em đã kết thúc, và học kỳ mới đã bắt đầu!

Bạn đã đặt mục tiêu cho mùa giải mới chưa?

Khi đặt mục tiêu, điều quan trọng là phải

“Đặt ra những mục tiêu không thực tế mà bản thân bạn không thể đạt được.”

Là.

Có vẻ như bộ não con người có xu hướng tự nhiên đặt một phanh hãm nó ra khỏi bản năng (mong muốn tồn tại), và người ta nói rằng điều quan trọng là phải có một hình ảnh tốt hơn để đạt được kết quả tăng lên.

Chà, học kỳ mới bắt đầu từ hôm nay! !

Đặt một số mục tiêu tuyệt vời và tận hưởng mùa giải mới!