30/08/2022
Tin tức

Con người không tạo ra con người, môi trường tạo ra con người. ~ Chỉ cần tin tưởng vào sức mạnh của trẻ em bằng cách chuẩn bị môi trường ~

Xin chào tất cả mọi người !!!

 

Đây là Học viện Thể thao Sakura, một học viện thể thao Nhật Bản ở Hà Nội, Việt Nam.

Tại SSA, chúng tôi đi khắp các trường mẫu giáo và dạy trẻ mẫu giáo.

đó là

“Tầm quan trọng của môi trường (nền tảng)”

Là.

Con người không thể làm nên con người.

Bạn trở thành người như thế nào được quyết định bởi loại môi trường bạn tạo ra.

Giống như một miếng bọt biển, trẻ em mẫu giáo ngày càng hấp thụ nhiều hơn, và nếu chúng được cung cấp nhiều nước và chất dinh dưỡng (môi trường), chúng sẽ phát triển nhanh chóng.

Những gì người lớn chúng ta (các nhà lãnh đạo) có thể làm là tạo ra một môi trường và sau đó tin tưởng vào sức mạnh của trẻ em để sống.

Kể từ bây giờ, SSA sẽ tiếp tục cố gắng để tạo ra một môi trường! !