08/02/2023
Tin tức

Chủ đề của tháng 2 là “Đoàn kết (tương trợ)”

Xin chào!!

皆様、こんにちは。Đây là Sakura Sports Academy - Học viện thể thao của Nhật Bản tại Hà Nội, Việt Nam.

Các buổi học bóng đá của SSA luôn theo một chủ đề (mục đích) hàng tháng.

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

Chủ đề của tháng 2 là "Đoàn kết (tương trợ)"

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

Đoàn kết có nghĩa là nhận ra các mục tiêu và tiêu chuẩn chung, và cùng nhau làm việc trong một nhóm hoặc một xã hội có cùng một mục tiêu, không bỏ sót một người nào.

Cho dù mỗi cá nhân có một sức mạnh nhỏ, nhưng khi có một sức mạnh đoàn kết, một sức mạnh rất lớn sẽ được thể hiện.

Để thể hiện sức mạnh to lớn, mỗi người phải nhận ra vai trò của chính mình và đóng góp cho tập thể và bạn bè.

Tại SSA, để các em nhận thức được sức mạnh của sự đoàn kết, các huấn luyện viên của chúng tôi trò chuyện với các em trong các tình huống thông thường như nhặt bóng, xếp hàng trong giờ học!

Thầy và trò SSA sẽ làm việc cùng nhau để cung cấp hướng dẫn để trẻ em của SSA có thể học được sức mạnh của sự đoàn kết và đóng một vai trò tích cực trong xã hội.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Nhấp vào đây để tham gia sự kiện tháng 2↓↓

・Ngày 26/2 (CN) Lễ hội văn hóa Nhật – Việt (cổ vũ, karate, hip-hop, biểu diễn sân khấu)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━