05/02/2023
Tin tức

Bạn có tôn trọng mọi thứ không?

Xin chào!!
皆様、こんにちは。


Đây là Sakura Sports Academy -Học viện thể thao của Nhật Bản tại Hà Nội, Việt Nam.

Thật là thú vị! !

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

Bạn có tôn trọng những thứ bạn sử dụng hàng ngày?

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

Các em có luôn sử dụng các dụng cụ như cặp, đồng phục, giày và bóng mà các em luôn sử dụng trong các bài học không?

Tại SSA, các HLV nói với trẻ em rằng cẩn thận sử dụng các công cụ bài học và vật dụng hàng ngày là một thói quen cần thiết để phát triển hướng tới mục tiêu của bạn.

Điều này là do bằng cách định giá mọi thứ một cách thường xuyên, bạn có thể nhận thấy những thay đổi nhỏ và tiếp thu chúng như một bài học.

Ngoài ra, bằng cách trân trọng mọi thứ, bạn có thể phát triển cảm giác quan tâm và yêu mến mọi người.

Chúng ta hãy tôn trọng không chỉ các công cụ được sử dụng trong bài học mà còn cả vở và sách giáo khoa được sử dụng ở trường cũng như các vật dụng khác được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Biết đâu sẽ có những khám phá và học hỏi mới!

SSA nhằm mục đích đạt được giá trị (sức mạnh con người) thông qua thể thao!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Nhấp vào đây để tham gia sự kiện tháng 2↓↓
・Ngày 26/2 (CN) Lễ hội văn hóa Nhật – Việt (cổ vũ, karate, hip-hop, biểu diễn sân khấu)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━