03/06/2022
Tin tức

Want to start dancing!

Xin chào! !!

Xin chào tất cả mọi người.

 

 

Sakura Sports Academy, một học viện thể thao của Nhật Bản tại Hà Nội, Việt Nam.

 

Hôm nay là câu chuyện của điệu nhảy cổ vũ!

 

Ngày kia, có một bài kiểm tra được thực hiện vào cuối mỗi tháng.

Những người bạn đang làm bài kiểm tra và những người bạn đang chờ đến lượt mình đều trông rất nghiêm túc …

 

Các bé cũng đã cổ vũ bạn bè của mình! !! !!

 

Tôi nghĩ rằng tôi là một hoạt náo viên vì tôi đang nuôi dưỡng tinh thần vui vẻ mà tôi cần cho hoạt động cổ vũ.

 

 

Những ngày nắng nóng vẫn tiếp tục, nhưng chúng ta hãy cố gắng hết sức mình!