25/08/2022
Tin tức

Sự khác biệt giữa tăng trưởng và thành công! ? ~ Tăng trưởng? thành công? Cái nào quan trọng hơn đối với trẻ em? ~

Xin chào!!

皆様、こんにちは。

 

Đây là Học viện Thể thao Sakura, một học viện thể thao Nhật Bản ở Hà Nội, Việt Nam.

Bạn có biết sự khác biệt giữa trưởng thành và thành công không? ?

Khi bạn chơi thể thao, bạn rất dễ bị cuốn vào thành công, nhưng chỉ những vận động viên chuyên nghiệp mới bị ám ảnh bởi thành công.

Tăng trưởng = quá trình (quá trình thách thức và số lượng thách thức)
Thành công = Kết quả (0 hoặc 100) * Vận động viên chuyên nghiệp quan tâm đến tiền bạc.

Khi bạn trưởng thành, dựa trên kinh nghiệm của bạn, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy rằng thành công hay thất bại đang chờ đợi bạn ở cuối cùng của thử thách.

Trước khi tôi biết điều đó, tôi sẽ nói với con tôi, ‘Mẹ không muốn con thất bại! Bởi vì điều này, có những trường hợp mà sự hướng dẫn (nuôi dạy con cái) để thành công bị tước mất cơ hội phát triển.

Tôi muốn con tôi lớn lên! Nếu bạn có ước muốn, hãy tập trung vào sự phát triển mà không bị cuốn theo thành công ♪

Khả năng dành cho trẻ em là vô tận!

Hôm nay có một ngày đầy thử thách!

Tôi hy vọng rằng nhiều thách thức và sự trưởng thành sẽ được sinh ra tại SSA Family Athletic Meet ♪