06/10/2022
Tin tức

Sức hút được tạo ra bởi công việc chưa hoàn thành ~ Chưa kết thúc, nhưng vẫn còn dang dở ~

Xin chào !!

皆 様 、 こ ん に ち は。


Học viện thể thao Nhật Bản tại Hà Nội, Việt Nam

Khi giảng dạy các bạn nhỏ, tôi đã nhìn thấy những lần thực hiện không thành công, những lần cố gắng nhưng không có kết quả
The testments for your small ♪

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

Thay vì cố gắng làm điều đó một cách hoàn thiện, tốt hơn là hãy bộc lộ những điểm cần khắc phục, những điểm yếu ngay từ những phút đầu.

Đương nhiên, trong quá trình lớn lên và trưởng thành, những thử thách sẽ càng nhiều, những lần thử nghiệm càng nhiều
Quan trọng nhất là không được phép bỏ cuộc, hãy cố gắng làm hết sức mình.

Ngay cả khi thực hiện thất bại
Ngay cả khi bản thân cảm thấy mệt mỏi
Nhưng điều quan trọng nhất là không được bỏ cuộc.

SSA luôn đào tạo các bạn nhỏ trở thành những người trưởng thành và có cá tính.