19/08/2022
Tin tức

Ra khỏi vùng an toàn của chính mình! ~ Căng thẳng và lo lắng là mầm mống của sự phát triển ~

Xin chào tất cả mọi người !!!

Đây là Học viện Thể thao Sakura, một học viện thể thao Nhật Bản ở Hà Nội, Việt Nam.

Tại các trường học ở Việt Nam, một học kỳ mới bắt đầu vào tháng 9!

Khi chuyển từ một môi trường quen thuộc sang một môi trường mới, ai cũng có thể cảm thấy lo lắng và căng thẳng. . .

Nhưng sự lo lắng và căng thẳng này là những cảm xúc (thay đổi tâm lý) cần thiết cho sự phát triển.

Con người có thói quen ở trong những không gian an toàn.

Không gian này được gọi là “vùng thoải mái”.

Ở trong vùng an toàn của bạn khiến bạn cảm thấy an toàn và yên tâm, nhưng mặt khác, bạn trở nên sợ thất bại, ngừng chấp nhận thử thách và bỏ lỡ cơ hội phát triển. . .

Bước ra khỏi vùng an toàn của bạn là rất quan trọng cho sự phát triển!

Vậy làm thế nào để chúng ta thoát ra?

Đáp án đơn giản!

Thách thức bản thân để làm điều gì đó bạn chưa từng làm trước đây hoặc nhảy vào một môi trường mới!

Bây giờ, năm học mới (học kỳ mới) sẽ bắt đầu vào tháng 9, nhưng chúng ta hãy nhảy ra khỏi vùng an toàn của chúng ta! !

SSA hỗ trợ sự phát triển của bạn ♪

Mời các bạn đến thăm chúng tôi tại buổi học thử ♪