16/08/2022
Tin tức

Bài học trực tuyến Lớp học trẻ em!

こんにちは!!
Đây là SSA.

Từ 16:00 hôm nay, chúng tôi đã tổ chức một lớp học trực tuyến dành cho trẻ em và có ba người tham gia.
Với sự tiến bộ của huấn luyện viên cơm nắm, tôi vận động cơ thể vững chắc trong 45 phút, tập trung vào bài thể dục sử dụng khăn và các bài tập phối hợp để cải thiện tốt khả năng vận động của cơ thể. Đã lâu không ở nhà, nhưng tôi rất vui nếu bạn có thể vận động cơ thể và sảng khoái tinh thần và thể chất.

Các buổi học trực tuyến được tổ chức miễn phí từ ngày 16 tháng 8 (thứ Hai) đến ngày 22 (Chủ nhật).
Bạn có muốn vận động cơ thể của mình dù chỉ một chút trước khi dỡ bỏ các giới hạn đi ra ngoài dự kiến ​​vào ngày 23 không?