NEW

21/01/2023
Tin tức
Chuẩn bị tinh thần đón Tết

Xin chào!! 皆様、こんにちは。 Đây là Sakura Sports Academy- Học viện thể thao của Nhật Bản tại Hà Nội, Việt Nam. Hôm nay là giao thừa Tết! Ở Việt Nam có quan niệm tiễn cũ đón mới nên trước Tết cả […]