12/03/2023
Tin tức

Ngày 12 tháng 3: Tổ chức kỳ thi thăng đai Karate! !

Xin chào!!
皆様、こんにちは。
Đây là Sakura Sports Academy - Học viện thể thao của Nhật Bản tại Hà Nội, Việt Nam.

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

Ngày 12 tháng 3: Tổ chức kỳ thi thăng đai Karate! !

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

SSA sẽ tổ chức kỳ thi thăng đai karate cho học viên học karate vào hôm nay, ngày 12 tháng 3! !

Trong kỳ thi, bạn sẽ được giao ba nhiệm vụ: "Kihon", "Kata" và "Thể lực".
Mức độ khó thay đổi tùy thuộc vào cấp độ của chiếc đai mà bạn nhắm đến để thăng hạng và cấp độ tăng dần từ trắng → vàng → xanh dương → xanh đậm.

Tại SSA, bạn sẽ không chỉ học cách biểu diễn được gọi là embu mà còn cả những điều cơ bản và phát triển như một học viên karate.

Hãy cố gắng hết sức để thể hiện đầy đủ kết quả luyện tập hàng ngày cho từng nhiệm vụ được giao và giành lấy đai mới.

Hãy cố gắng luyện tập hàng ngày để những người bạn không thể tham gia lần này có thể giành được những chiếc đai mới vào lần sau!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Bấm vào đây cho các sự kiện tháng ba

・Thi thăng cấp Karate ngày 12 tháng 3
· 26 tháng 3 Học tập trải nghiệm mùa xuân SSA

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━