04/05/2022
Tin tức

Mùa Hè đến rồi !!!!

Xin chào! !!

Chào mọi người.

 

 

Sakura Sports Academy, một học viện thể thao Nhật Bản tại Hà Nội, Việt Nam!

 

 

Nếu bạn nghĩ rằng mùa xuân đã đến lần trước, thì nó đã là mùa hè! ??

 

Chúng tôi đang có những giờ học vui vẻ trong khi đổ mồ hôi thoải mái cùng nhau.

 

 

Đó là một kỳ nghỉ liên tiếp từ cuối tuần này.

 

Các lớp học SSA cũng đóng cửa do ngày nghỉ lễ.

 

 

Hãy cố gắng hết sức trong 2 ngày còn lại!