11/01/2023
Tin tức

Một người vì tất cả, tất cả vì mọi người One for All, All for One

Xin chào!!

皆様、こんにちは。
Đây là Sakura Sports Academy - Học viện thể thao của Nhật Bản tại Hà Nội, Việt Nam.

Các buổi học bóng đá của SSA luôn theo một chủ đề (mục đích) hàng tháng.

Chủ đề của tháng này là
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

Một người vì mọi người mọi người vì một người
Một người vì mọi người mọi người vì một người

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

Đây không phải là một từ mà bạn đã nghe thấy trong các cảnh thể thao và cuộc sống riêng tư khác nhau sao?

Tại SSA, các Huấn luyện viên tạo ra một môi trường học tập trong đó mỗi đứa trẻ suy nghĩ và hành động vì bạn bè của chúng, và bạn bè của chúng suy nghĩ và hành động vì mỗi người hỗ trợ chúng.

Có tinh thần lãnh đạo và hành động vì tập thể là một tinh thần rất quan trọng không chỉ trong thể thao mà còn trong xã hội.

Tất cả các nhân viên đều mong muốn được thấy SSA Kids đóng vai trò tích cực trong việc lãnh đạo ở nhiều nơi khác nhau trong tương lai và chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn nhiệt tình ngay hôm nay!

Ah, có một phần tiếp theo của từ này♪

"Nhưng, tôi là một / Nhưng, bạn là một ~ Mỗi người là một sự tồn tại đặc biệt đối với người khác"

SSA không bao giờ quên tôn trọng cá tính của mỗi người.

Hẹn gặp bạn tại địa điểm học!


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*Thông báo tháng 1*
SSA sẽ nghỉ lễ từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 29 tháng 1.
Nếu bạn muốn trải nghiệm các lớp học của SSA, vui lòng kiểm tra lịch trình và đăng ký ngay bây giờ.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━