03/06/2022
Tin tức

Dance and Dance!!

Xin chào! !!

Xin chào tất cả mọi người.

 

 

Sakura Sports Academy, một học viện thể thao của Nhật Bản tại Hà Nội, Việt Nam.

 

Hôm trước chúng ta nói về bóng đá, và hôm nay chúng ta nói về nhảy hip-hop!

 

Đã hai tháng trôi qua kể từ khi trường khai giảng vào tháng Tư … Còn sớm.

 

Tất cả những ai ban đầu muốn nhớ số đếm giờ có thể vừa nhảy vừa đếm tốt ♪

 

 

 

Tôi thực sự mong chờ được thấy mọi thứ trở nên tốt hơn như thế nào qua mỗi bài học mỗi tuần!

 

Hãy làm hết sức mình từ bây giờ ♪

 

Lần sau chúng ta sẽ nói về hoạt náo (^^)