03/01/2023
Tin tức

Chúc mừng năm mới!

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì lòng tốt đặc biệt của bạn trong năm qua. Nhờ có bạn, Học viện thể thao SSA của sẽ kỷ niệm 5 năm thành lập vào năm nay.

Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả các bạn, những người đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều hàng ngày.

Cảm ơn bạn đã tiếp tục bảo trợ của bạn trong năm nay.