08/12/2022
Tin tức

Chiến dịch tình bạn mùa đông “giảm giá cho bạn bè”

Xin chào!!

皆様、こんにちは。

Đây là Sakura Sports Academy - Học viện thể thao của Nhật Bản tại Hà Nội, Việt Nam.

Tại SSA dịp cuối năm, Học viện hiện đang có những chương trình hấp dẫn:
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

Chiến dịch tình bạn mùa đông "Giảm giá cho bạn bè"

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

Nó đang diễn ra! !

Học viện thể thao Nhật lớn nhất Hà Nội "SSA"! !

Vì sao SSA là Học viện lớn nhất Hà Nội?

Tại sao có nhiều trẻ em theo học?

Bạn có thể tìm ra câu trả lời bằng cách tham dự buổi học.

Tại SSA, thông qua các bài học bóng đá, nhảy cổ vũ, hip hop, karate, các em đang lớn lên từng ngày, có được khả năng tự suy nghĩ và hành động khi đón nhận những thử thách mới và lặp lại những thành công cũng như thất bại.

Nhân cơ hội này để mời bạn bè của bạn thử những điều mới và cùng nhau làm việc chăm chỉ!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┆ là các sự kiện trong năm
・Ngày 18 tháng 12 (Chủ nhật) Tiệc Giáng sinh SSA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━