29/09/2022
Tin tức

Cheer Spirit – Cơ hội tham gia! Bây giờ là cơ hội của bạn! ~

Xin chào !!

皆 様 、 こ ん に ち は。

Học viện thể thao Nikkei tại Hà Nội, Việt Nam

Trường đại diện cho SSA "Cheer Dance"

Đây là một chương trình rất phổ biến trong giờ học sau giờ học của các trường mẫu giáo Nikkei.

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
SSA Cheer Spirit
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

"Tiếp tục mỉm cười"
"Truyền đạt sự cổ vũ tốt"
"Cảm giác được hỗ trợ"

Tinh thần phấn chấn tạo nền tảng cho trẻ em ♪

Dù sao thì SSA Cheer Kids cũng đang làm rất tốt! !

Hôm nay, tôi đã thử thách bọn trẻ theo cách riêng của chúng theo chủ đề mới.

Bây giờ là thời gian khuyến nghị để đăng ký sau giờ học! !

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn quan tâm ♪