04/05/2022
Tin tức Karate

Bắt đầu một cuộc sống mới với SSA! Cùng tham gia trải nghiệm nào!!!

Xin chào! !!

Chào mọi người.

Sakura Sports Academy, một học viện thể thao Nhật Bản tại Hà Nội, Việt Nam!

 

Đã một thời gian kể từ tháng 4, nhưng chúng tôi đã nhận được nhiều câu hỏi về các cuộc họp dựa trên kinh nghiệm của học viện của chúng tôi.

 

Đây là một mùa rất tốt để bắt đầu một cái gì đó mới!

 

Chúng tôi tổ chức các buổi thực hành theo thời gian, vì vậy vui lòng liên hệ với chúng tôi.