13/10/2022
Tin tức

Thời gian dành cho bạn bè là không thể thay thế ~ Hãy tận hưởng cuộc sống nhé ♪ ~

Xin chào !!

皆 様 、 こ ん に ち は。

 

 

 

 

 

Học viện thể thao Nhật Bản tại Hà Nội, Việt Nam

Bạn có thể học được nhiều giá trị từ thể thao,
Nhưng chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu, Kaga

================================================== ========

Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình, nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.

================================================== ========

Hôm nay, trong một lớp học, những lời động viên,cổ vũ tinh thần nhẹ nhàng dành cho những người mới bắt đầu trải nghiệm.

Đừng nhìn vào hoàn cảnh và bạn nghĩ rằng `` Tôi là người hoàn hảo nhất''.

Các bạn nhỏ tại SSA đã rất hạnh phúc vì chúng có sức mạnh để sống và sức mạnh để làm giàu cuộc sống của mình.

Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình, muốn đi xa, hãy đi cùng nhau. 

Hãy cố lên nào! Chúng ta hãy trưởng thành và học hỏi nhiều điều từ người lớn và các bạn nhỏ xung quanh chúng ta