29/06/2022
Tin tức

Sự kiện Giao hữu Bóng đá Nhật – Việt!!

Xin chào!!

皆様、こんにちは。

 

 

Sakura Sports Academy, một học viện thể thao của Nhật Bản tại Hà Nội, Việt Nam.

 

Cuối tuần trước, ngày 26 tháng 6 (CN), chúng ta sẽ tổ chức một trận đấu giao lưu tại trường học bóng đá lần đầu tiên sau một thời gian dài!

 

Người ta nói rằng bóng đá vượt qua biên giới quốc gia, nhưng ngay tại Việt Nam, sự giao lưu giữa người Nhật và người Việt đang diễn ra thông qua bóng đá.