02/11/2020

HOÀNG VĂN CƯỜNG

KINH NGHIỆM VÀ QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY

Tại trường dạy bóng đá của Nhật Bản, tôi được đào tạo về cách huấn luyện bóng đá cho trẻ em trong bốn năm và được giao làm người phụ trách sân.

THÔNG ĐIỆP

Xin chào! Tôi là Cường!
Bóng đá sẽ giúp trẻ phát triển tinh thần, thể lực, cách ứng xử lễ nghi một cách toàn diện.
Tôi sẽ cố gắng hết sức giảng dạy trên sân bóng để các em có thể trưởng thành theo chiều hướng tốt hơn!
Hãy tham gia khóa học bóng đá của SSA nhé.
Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người.